Chào mừng quý khách đã đến với Trang Thông tin điện tử Cục Thống kê TP.Cần Thơ - Địa chỉ: 160, Lý Tự Trọng, P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Trang chủ
Giới thiệu>
Tin tức sự kiện>
Lĩnh vực chuyên môn>
Ấn phẩm thống kê
Văn bản>
Liên hệ
Sơ đồ
Tình hình KT-XH
Tình hình KT-XH tháng 03 năm 2018 (27/03/2018)

Chỉ số sản xuất công nghiệp 3 tháng so cùng kỳ (%)

 +7,02

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 3 thángso cùng kỳ (%)

 +12,93

Tổng thu ngân sách lũy kế đến 20 ngày tháng 03/2018 so dự toán HĐND giao đạt (%)

18,47

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 03/2018 so tháng 12/2017 (%)

 +1,55

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 3 tháng 2018 so cùng kỳ (%)

 +4,89

[Chi tiết]
Tình hình KT-XH tháng 02 năm 2018 (01/03/2018)
* Một số chỉ tiêu KT-XH chủ yếu tháng 02 năm 2018

Chỉ số sản xuất công nghiệp 2 tháng so cùng kỳ (%)

 +5,63

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 2 tháng so cùng kỳ (%)

 +11,28

Tổng thu ngân sách lũy kế đến 20 ngày tháng 02/2018 so dự toán HĐND giao đạt (%)

9,64

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 02/2018 so tháng 12/2017 (%)

 +1,36

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 2 tháng 2018 so cùng kỳ (%)

 +5,10

[Chi tiết]
Tình hình KT-XH tháng 01 năm 2018 (25/01/2018)

* Một số chỉ tiêu KT-XH chủ yếu tháng 01 năm 2018

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 01/2018 so cùng kỳ (%)  +8,67
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 01/2018 so cùng kỳ (%)  +12,68
Tổng thu ngân sách trên địa bàn lũy kế đến 20 ngày tháng 01/2018 so dự toán HĐND giao đạt (%) 3,2
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 01/2018 so tháng 12/2017 (%)  +0,56
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 01 tháng 2018 so cùng kỳ (%)  +4,98

[Chi tiết]
Tình hình KT-XH tháng 12 năm 2017 (29/12/2017)

* Một số chỉ tiêu KT-XH chủ yếu tháng 12 và 12 tháng năm 2017

Chỉ số sản xuất công nghiệp 12 tháng so cùng kỳ (%)  +7,26
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 12 tháng so cùng kỳ (%)  +11,63
Tổng thu ngân sách (nội địa) lũy kế đến 15 ngày tháng 12/2017 so dự toán HĐND giao đạt (%) 83,66
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2017 so tháng 12/2016 (%)  +4,65
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 12 tháng 2017 so cùng kỳ (%)  +4,62
[Chi tiết]
Tình hình KT-XH tháng 11/2017 (27/11/2017)

* Một số chỉ tiêu KT-XH chủ yếu tháng 11 và 11 tháng năm 2017

Chỉ số sản xuất công nghiệp 11 tháng so cùng kỳ (%)  +7,16
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 11 tháng so cùng kỳ (%)  +11,37
Tổng thu ngân sách (nội địa) lũy kế đến 20 ngày tháng 11/2017 so dự toán HĐND giao đạt (%) 78,7
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11/2017 so tháng 12/2016 (%)  +4,70
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 11 tháng 2017 so cùng kỳ (%)  +4,62
[Chi tiết]
Tình hình KT-XH tháng 10/2017 (30/10/2017)

* Một số chỉ tiêu KT-XH chủ yếu tháng 10 và 10 tháng năm 2017

Chỉ số sản xuất công nghiệp 10 tháng so cùng kỳ (%)  +7,01
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 10 tháng so cùng kỳ (%)  +11,23
Tổng thu ngân sách (nội địa) lũy kế đến 20 ngày tháng 10/2017 so dự toán HĐND giao đạt (%) 70,38
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10/2017 so tháng 12/2016 (%)  +4,46
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 10 tháng 2017 so cùng kỳ (%)  +4,59
[Chi tiết]
Tình hình KT-XH tháng 9/2017 (26/09/2017)

* Một số chỉ tiêu KT-XH chủ yếu tháng 9 và 9 tháng năm 2017

Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng so cùng kỳ (%)  +6,94
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 9 tháng so cùng kỳ (%)  +11,68
Tổng thu ngân sách (nội địa) lũy kế đến 20 ngày tháng 9/2017 so dự toán HĐND giao đạt (%) 63,84
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9/2017 so tháng 12/2016 (%)  +4,21
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 9 tháng 2017 so cùng kỳ (%)  +4,52

[Chi tiết]
Tình hình KT-XH tháng 8/2017 (30/08/2017)
* Một số chỉ tiêu KT-XH chủ yếu tháng 8 và 8 tháng năm 2017

Chỉ số sản xuất công nghiệp 8 tháng so cùng kỳ (%)  +6,87
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 8 tháng so cùng kỳ (%)  +11,95
Tổng thu ngân sách (nội địa) lũy kế đến 15 ngày tháng 8/2017 so dự toán HĐND giao đạt (%) 57,46
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2017 so tháng 12/2016 (%)  +3,42
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 8 tháng 2017 so cùng kỳ (%)  +4,40
[Chi tiết]
Tình hình KT-XH tháng 7/2017 (28/07/2017)
* Một số chỉ tiêu KT-XH chủ yếu tháng 7 và 7 tháng năm 2017

Chỉ số sản xuất công nghiệp 7 tháng so cùng kỳ (%)  +7,04
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 7 tháng so cùng kỳ (%)  +10,19
Tổng thu ngân sách (nội địa) lũy kế đến 15 ngày tháng 7/2017 so dự toán HĐND giao đạt (%) 48,64
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7/2017 so tháng 12/2016 (%)  +1,74
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 7 tháng 2017 so cùng kỳ (%)  +4,31

[Chi tiết]
Tình hình KT-XH tháng 6/2017 (06/07/2017)
* Một số chỉ tiêu KT-XH chủ yếu tháng 6 và 6 tháng năm 2017

Chỉ số sản xuất công nghiệp 6 tháng so cùng kỳ (%)  +6,00
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 6 tháng so cùng kỳ (%)  +9,37
Tổng thu ngân sách (nội địa) lũy kế đến 15 ngày tháng 6/2017 so dự toán HĐND giao đạt (%) 40,10
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6/2017 so tháng 12/2016 (%)  +1,56
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 6 tháng 2017 so cùng kỳ (%)  +4,49

[Chi tiết]
1 / 4
Thông báo
Cán bộ, công chức cần biết từ 01/7/2018
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2018
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2018
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 02/2018
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 01/2018
Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 11/12/2017 của UBND thành phố Cần Thơ v/v phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2017
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2017
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2017
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2017
Nghị định số 85/2017/NĐ-CP ngày 19/7/2017 quy định cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống tổ chức thống kê tập trung và thống kê bộ, cơ quan ngang bộ
Trang điều hành tác nghiệp Tổng điều tra kinh tế 2017
Tra cứu danh mục ngành kinh tế quốc dân Việt Nam (VSIC 2007)
Thay đổi mã vùng điện thoại cố định
Đang online: 361
Hôm nay: 32
Hôm qua: 322
Tuần này: 1,834
Tuần trước: 2,169
Tháng này: 14,557
Tháng trước: 14,191
Tất cả: 100,321
Trang Thông tin điện tử Cục Thống kê TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 160, Lý Tự Trọng, P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: (0292) 3734 641 Email: cantho@gso.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Lê Ngọc Bảy - Cục trưởng Cục Thống kê TP. Cần Thơ