Chào mừng quý khách đã đến với Trang Thông tin điện tử Cục Thống kê TP.Cần Thơ - Địa chỉ: 160, Lý Tự Trọng, P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Trang chủ
Giới thiệu>
Tin tức sự kiện>
Lĩnh vực chuyên môn>
Ấn phẩm thống kê
Văn bản>
Liên hệ
Sơ đồ
Tình hình KT-XH
Tình hình KT-XH tháng 09 năm 2019 - 26/09/2019

 

Chỉ số sản xuất công nghiệp 09 tháng so cùng kỳ (%)
+7,54
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 09 tháng so cùng kỳ (%)
+10,84
Tổng thu ngân sách lũy kế đến 20 ngày tháng 9/2019 so dự toán HĐND giao đạt (%)
64,42
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9/2019 so tháng 12/2018 (%)
+2,05
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 09 tháng 2019 so cùng kỳ (%)
+1,40

[Chi tiết]
Tình hình KT-XH tháng 08 năm 2019 - 27/08/2019

Chỉ số sản xuất công nghiệp 08 tháng so cùng kỳ (%)

+7,15

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 08 tháng so cùng kỳ (%)

+13,15

Tổng thu ngân sách lũy kế đến 20 ngày tháng 08/2019 so dự toán HĐND giao đạt (%)

59,22

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2019 so tháng 12/2018 (%)

+2,04

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 08 tháng 2019 so cùng kỳ (%)

+1,37

[Chi tiết]
Tình hình KT-XH tháng 07 năm 2019 - 27/07/2019

Chỉ số sản xuất công nghiệp 07 tháng so cùng kỳ (%)

+7,01

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 07 tháng so cùng kỳ (%)

+13,55

Tổng thu ngân sách lũy kế đến 20 ngày tháng 07/2019 so dự toán HĐND giao đạt (%)

54,25

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7/2019 so tháng 12/2018 (%)

+1,86

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 07 tháng 2019 so cùng kỳ (%)

+1,25

[Chi tiết]
Tình hình KT-XH tháng 06 năm 2019 - 26/06/2019

Chỉ số sản xuất công nghiệp 06 tháng so cùng kỳ (%)

+6,52

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 06 tháng so cùng kỳ (%)

+13,22

Tổng thu ngân sách lũy kế đến 20 ngày tháng 6/2019 so dự toán HĐND giao đạt (%)

48,39

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6/2019 so tháng 12/2018 (%)

+1,59

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 06 tháng 2019 so cùng kỳ (%)

+1,15

[Chi tiết]
Tình hình KT-XH tháng 05 năm 2019 - 23/05/2019

Chỉ số sản xuất công nghiệp 05 tháng so cùng kỳ (%)

+6,31

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 05 tháng so cùng kỳ (%)

+13,11

Tổng thu ngân sách lũy kế đến 20 ngày tháng 5/2019 so dự toán HĐND giao đạt (%)

36,19

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5/2019 so tháng 12/2018 (%)

+1,76

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 05 tháng 2019 so cùng kỳ (%)

+1,26

[Chi tiết]
Tình hình KT-XH tháng 04 năm 2019 - 25/04/2019

Chỉ số sản xuất công nghiệp 04 tháng so cùng kỳ (%)

+6,22

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 04 tháng so cùng kỳ (%)

+12,49

Tổng thu ngân sách lũy kế đến 20 ngày tháng 4/2019 so dự toán HĐND giao đạt (%)

28,85

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4/2019 so tháng 12/2018 (%)

+0,91

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 4 tháng 2019 so cùng kỳ (%)

+1,27

[Chi tiết]
Tình hình KT-XH tháng 03 năm 2019 - 27/03/2019

Chỉ số sản xuất công nghiệp 03 tháng so cùng kỳ (%)

+6,16

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 03 tháng so cùng kỳ (%)

+12,09

Tổng thu ngân sách lũy kế đến 20 ngày tháng 3/2019 so dự toán HĐND giao đạt (%)

19,83

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3/2019 so tháng 12/2018 (%)

+0,53

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 03 tháng 2019 so cùng kỳ (%)

+1,35

[Chi tiết]
Tình hình KT-XH tháng 02 năm 2019 - 25/02/2019

Chỉ số sản xuất công nghiệp 02 tháng so cùng kỳ (%)

+5,32

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 02 tháng so cùng kỳ (%)

+11,69

Tổng thu ngân sách lũy kế đến 20 ngày tháng 02/2019 so dự toán HĐND giao đạt (%)

13,83

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 02/2019 so tháng 12/2018 (%)

+0,47

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 02 tháng 2019 so cùng kỳ (%)

+1,44

[Chi tiết]
Tình hình KT-XH tháng 01 năm 2019 - 25/01/2019

Chỉ số sản xuất công nghiệp  tháng 01 so cùng kỳ (%)

 +8,15

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 01 tháng so cùng kỳ (%)

 +14,22

Tổng thu ngân sách lũy kế đến 20 ngày tháng 01/2019 so dự toán HĐND giao đạt (%)

2,97

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 01/2019 so tháng 12/2018 (%)

-0.07

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 01 tháng 2019 so cùng kỳ (%)

 +1,56

[Chi tiết]
Tình hình KT-XH tháng 12 năm 2018 - 28/12/2018

Chỉ số sản xuất công nghiệp 12 tháng so cùng kỳ (%)

 +8,13

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 12 tháng so cùng kỳ (%)

 +12,28

Tổng thu ngân sách lũy kế đến 20 ngày tháng 12/2018 so dự toán HĐND giao đạt (%)

86,14

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2018 so tháng 12/2017 (%)

 +2,20

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 12 tháng 2018 so cùng kỳ (%)

 +4,30

[Chi tiết]
1 / 6
Thông báo
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2019
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2019
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2019
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2019
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2019
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2019
Quyết định số 03/QĐ-CTK ngày 18/01/2019 của Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Cần Thơ v/v phân công công tác của Lãnh đạo Cục Thống kê thành phố Cần Thơ
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 02/2019
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 01/2019
10 Luật có hiệu lực từ 01/01/2019
Nghị định số 103/2018/NĐ-CP ngày 07/8/2018 của Chính phủ Quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Cần Thơ
Lịch nghỉ lễ, Tết năm 2019
Nghị định số 85/2017/NĐ-CP ngày 19/7/2017 quy định cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống tổ chức thống kê tập trung và thống kê bộ, cơ quan ngang bộ
Tin video
Đang online: 16191
Hôm nay: 4533
Hôm qua: 14223
Tuần này: 41231
Tuần trước: 100818
Tháng này: 382267
Tháng trước: 451567
Tất cả: 4987120
Trang Thông tin điện tử Cục Thống kê TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 160, Lý Tự Trọng, P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: (0710) 3734 641 Email: cantho@gso.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Lê Ngọc Bảy - Cục trưởng Cục Thống kê TP. Cần Thơ